Henryk Longin Rogowski

Od kilkunastu lat piszę i udostępniam swoje książki czytelnikom.

Good writing is the perception of the author in the world

Welcome and greet to you...Blog