Henryk Longin Rogowski

Od kilkunastu lat piszę i udostępniam swoje książki czytelnikom.

Wydawnictwo z USA.

Proponuję Państwu, kilkanaście moich książek o różnej tematyce, mając na uwadze trudności zakupu, z polskich Wydawnictw internetowych. Poprzez to wydawnictwo, ułatwiam Państwu dotarcie do książek polskiego pisarza. 

Źródło materiału: http://henrykrogowski.blog.onet.pl