Henryk Longin Rogowski

Od kilkunastu lat piszę i udostępniam swoje książki czytelnikom.

Mała dama

Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania wiersza mojego pióra emitowanego w radiu, recytuje Adriano - Roki.