Henryk Longin Rogowski

Od kilkunastu lat piszę i udostępniam swoje książki czytelnikom.

Henryk L. Rogowski
Henryk L. Rogowski

Książka jest do nabycia również w Polsce:

http://ksiegarnia.publikatornia.pl/autor/HenrykLonginRogowski

Źródło materiału: http://www.amazon.com/Burzliwe-Lata-Henryk-Rogowski/dp/0977949400%3FSubscriptionId%3D1NNRF7QZ418V218YP1R2%26tag%3Dbf-rf-isbn-lp-20%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D0977949400