Henryk Longin Rogowski

Od kilkunastu lat piszę i udostępniam swoje książki czytelnikom.

— feeling angel
H.L.Rogowski
H.L.Rogowski