Henryk Longin Rogowski

Od kilkunastu lat piszę i udostępniam swoje książki czytelnikom.

"Życie to nie jest długi wiersz. To książka, która składa się z wielu rozdziałów.
Lucy Dillon
"