Henryk Longin Rogowski

Od kilkunastu lat piszę i udostępniam swoje książki czytelnikom.

Księgarnia wydawnicza

Udostępniłem czytelnikom kilkanaście moich książek, owoc wieloletniej pracy. Zapraszam na stronę wydawnictwa, życząc wielu wrażeń i pogłębiania wiedzy.